Akupunktur

Akupunktur betyder fritt översatt ”nålbehandling” och har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin som även innefattar kinesisk massage, örtläkekonst och qigong (meditativ rörelse).

Enligt traditionell kinesisk medicin kallas människans livskraft för gi och en sjukdom beskrivs med störningar i flödet av livskraften gi.


Akupunktör är yrkestiteln för den som utför akupunkturbehandling enligt traditionell kinesisk medicin. En akupunktör använder i första hand tunna sterila stålnålar som penetrerar huden i speciella akupunkturpunkter. Det finns också andra tekniker som moxa, en värmebehandlingsmetod, koppning, nålhammare och guasha, en metod där man skrapar på huden.

 

 

Akupunktur betyder fritt översatt ”nålbehandling